GAZ 69 Nr 1, krok po kroku… ;)


Tu będę szeroko opisywać i dokumentować zdjęciami przebieg prac przy odnawianiu nowo nabytego gazika 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ‘1…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ‘2…….. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ‘3……..

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ‘4…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ‘5…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ‘6…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ‘7…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ‘8…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ‘9…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’10…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’11…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’12…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’13…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’14…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’15…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’16…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’17…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’18…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’19…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’20…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’21…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’22…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’23…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’24…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’25…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’26…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’27…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’28…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’29…. 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’30… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’31… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’32… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’33… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’34… 😉

reportaż

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’35… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’36… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’37… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’38… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część XXXIX… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’40… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’41… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’42… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’43… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’44… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’45… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’46… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’47… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’48… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’49… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’50… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’51… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’52… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’53… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’54… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’55… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’55… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’56… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’57… 😉

 

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’58… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’60… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’61… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’62… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’63… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’64… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’65… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’66… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’46… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’67… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’68… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’69… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’70… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’71… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’72… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’73… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’74… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’75… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’76… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’77… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’78… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’79… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’80… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’81… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’82… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’83… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’84… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’85… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’86… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’87… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’88… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’89… 😉

 

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’90… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’91… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’92… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’93… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’94… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’95… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’96… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’97… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’98… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’99… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’100… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’101… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’102… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’103… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’104… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’105… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’106… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’107… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’108… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’109… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’110… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’111… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’112… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’113… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’114… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’115… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’116… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’117… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’118… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’119… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’120… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’121… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’122… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’123… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’124… 😉

GAZ 69, “odnowa biologiczna” część ’125… 😉