Nasze bobry…..


Bóbr europejski jest w Polsce zwierzęciem rodzimym. We wczesnym średniowieczu należał do jednych z najpospolitszych zwierząt w naszym kraju. Wielowiekowa eksploatacja łowiecka, a także przekształcanie naturalnych siedlisk bobrowych doprowadziły do prawie całkowitego wytępienia tego gatunku. Przyjmuje się, że na terenach znajdujących się w obecnych granicach naszego państwa bobry prawie doszczętnie wyginęły w drugiej połowie XIX w. W odrodzonej Polsce ten ginący gatunek objęty został ochroną ścisłą na mocy dekretu z 1919 roku oraz ustawy o ochronie przyrody z 1934 roku. Po długotrwałym regresie liczebności bobra, w okresie międzywojennym nastąpił pewien jej wzrost. W 1928 roku stan populacji bobra w Polsce szacowano na 235, a w 1939 roku na 400 osobników. W roku 1968 liczebność bobrów oceniano na 300 osobników, w roku 1972 na 350 a w roku 1975 już na 500 osobników. Obecnie populacja bobra szacowana jest na ponad 10 tys. szt. Zwierzęta te często mają zbawienny wpływ na stosunki wodne na terenach, które zasiedlają. Bobrowe stawy spłaszczają fale powodziowe, stabilizują poziom wód gruntowych, a brzegi rzek przed erozją chronią drzewa wyrastające z reszty żeru pozostawionego przez zwierzęta. Ponadto zwolnienie biegu rzek sprzyja zwiększeniu bioróżnorodności. W sąsiedztwie bobrowych siedlisk pojawiają się liczne gatunki ptaków, np. żuraw, bocian czarny czy czapla. Z drugiej strony ten “wodny inżynier” jest przyczyna wielu szkód, od podtapiania sporych fragmentów lasu i wyłączania ich z użytkowania do “wycinania” całych liściastych fragmentów upraw i młodników. Z roku na roku wzrasta kwota przeznaczana na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez te gryzonie. W 2012 r. na straty spowodowane przez wszystkie zwierzęta chronione przeznaczono niemal 14 mln zł, z czego aż 12 mln zł pochłonęło pokrycie szkód wywołanych przez bobry. Dodatkowo Lasy Państwowe w ciągu ostatnich dwudziestu lat straciły ponad 30 mln zł. Tyle kosztowała utrata ponad 200 tys. m sześc. drewna na leśnych terenach podtopionych przez bobry.
Na terenach leśnych najczęściej spotkamy efekty działalności bobrów, sam bóbr jest zwierzęciem ostrożnym, dzięki prowadzeniu nocnego trybu życia nie bywa zbyt często widziany przez nas.
Fot. Ewa Muszyńska-Roth
p1190001 p1190002 p1190003 p1190004 p1190005 p1190006 p1190008 p1190009 p1190011 p1190013 p1190014 p1190015 p1190016 p1190017 p1190020 p1190021 p1190022 p1190029 p1190031 p1190039 p1190040 p1190042 p1190044 p1190046 p1190047 p1190052 p1190057

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *