Jak jeździmy – mandatowanie i wypadki cz. II


Użytkowanie auta to uczestnictwo w ruchu drogowych i konsekwencje z tego wynikające. W poprzednim materiale analizowałem nasze główne grzechy i mandatowanie z tego tytułu wynikające oraz ogólną liczbę wypadków. Dzisiejszy materiał powstały w oparciu o zeszłoroczny raport (za rok 2020) o wypadkach drogowych sporządzony przez KG Policji Państwowej przedstawia analizę wypadków.

 

Wypadki w województwach

Wykres nr 1 obrazuje ilość wypadków w poszczególnych województwach (rok 2020), dodatkowo podana jest ilość ofiar śmiertelnych i rannych. Niechlubnym liderem jest woj. wielkopolskie (2822), najmniejsza ilość wypadków miała miejsce w woj. opolskim (488). Najwięcej ofiar śmiertelnych wypadków odnotowano w woj. mazowieckim (286), najmniej w woj. opolskim (65), najwięcej rannych odnotowano w woj. łódzkim (2763) a najmniej w woj. podlaskim (451).

Należy jednak zwrócić uwagę, że ilość wypadków w danym województwie nie jest do końca skorelowana z wypadkowością w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, którą mamy zobrazowaną na wykresie nr 2.

 

Pora występowania wypadków

Najwięcej wypadków miało miejsce w sierpniu (11,0% ogółu), wrześniu (10,9%) i w lipcu (10,7%). Najwięcej osób zginęło w październiku (11,7%). Duża liczba wypadków w okresie letnim spowodowana jest zwiększonym natężeniem ruchu w związku z wyjazdami wakacyjnymi. Dokonując podziału wypadków drogowych na poszczególne dni tygodnia, najwięcej wypadków odnotowano w piątki (16,7% ogółu); w tych dniach zanotowano też najwięcej osób zabitych (16,9%) i rannych (16,6%). Największa ilość wypadków wystąpiła w godzinach 13.00–19.00, czyli w okresie bardzo dużego natężenia ruchu; w godzinach tych było ok. 44% wypadków. Najmniej wypadków odnotowano w godzinach 00.00–05.00; w tym czasie również najmniej osób zostało rannych oraz poniosło śmierć.

 

Warunki atmosferyczne

Na występowanie wypadków drogowych wpływ mają również warunki atmosferyczne oraz oświetlenie, ostatni czynnik jest zależny od pory dnia i pory roku. Wbrew oczekiwaniom najwięcej wypadków wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych, wtedy to  kierujący czują się pewniej i rozwijają wyższe prędkości pozostawiając sobie mniej czasu na potencjalne reakcje, co w przypadku wystąpienia wypadku daje tragiczniejsze skutki (wykres nr 3). Najwięcej wypadków zanotowano w ciągu dnia, wtedy jest największy ruch. Porą nocną na drogach nieoświetlonych występuje największy wskaźnik osób zabitych, człowiek ginie prawie w co czwartym takim wypadku, gdzie w porze dziennej  w co dwunastym wypadku.

Miejsce powstawania wypadków

Zdecydowana większość wypadków, bo 16 312 (69,3% ogółu), miała miejsce w obszarze zabudowanym. Zginęły w nich 1 084 osoby (43,5%), a 17 784 zostały ranne (67,2%). Poza obszarem zabudowanym miało miejsce 7 228 wypadków (30,7% ogółu); zginęło w nich 1 407 osób (56,5%), a obrażenia ciała odniosło 8 679 uczestników ruchu (32,8%). Mimo tego prawie w co piątym wypadku w terenie zabudowanym zginął człowiek, podczas gdy w obszarze zabudowanym w co piętnastym. Wpływa na to mają wyższe prędkości osiągane poza terenem zabudowanym. Na prostych odcinkach dróg wystąpiło 12 999 wypadków. Kolejnym szczególnie niebezpiecznym miejscem są skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu; na ich obszarze miało miejsce 6 445 wypadków, śmierć poniosło 410 osób, a obrażeń ciała doznało 7 479 osób. Zbiorczo ujęte zostało to w tabeli nr 1.

Miejsce powstawania wypadków

Zdecydowana większość wypadków miała miejsce na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych – zdarzeń tych było 19 195, co stanowi 81,5% wszystkich wypadków; zginęło w nich 2 167 osób (87,0% ogółu zabitych), a 21 483 osoby zostały ranne(81,2% ogółu rannych). Większość wypadków miała miejsce na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych – zdarzeń tych było 19 195, co stanowi 81,5% wszystkich wypadków (wykres nr 4), zginęło w nich 2 167 osób (87,0% ogółu zabitych), a 21 483 osoby zostały ranne

(81,2% ogółu rannych). Główne przyczyny wypadków występujących na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych to:

  • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 4 738 wypadków;
  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 4 685 wypadków;
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 1 795 wypadków;
  • niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 1 135 wypadków;
  • nieprawidłowe wyprzedzanie – 997 wypadków.

Płeć i wiek kierowców powodujących wypadki

Analiza płci kierujących wskazuje, iż sprawcami wypadków najczęściej byli mężczyźni kierujący pojazdami, którzy spowodowali 74,6%, natomiast kobiety spowodowały 21,3% wypadków. Kierowcy w wieku 18-24 lat charakteryzującą się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tys. populacji. W 2020 r. byli oni sprawcami 3 774 wypadków (18,0% wypadków powstałych z winy kierujących); zginęło w nich 431 osób, a 4 714 zostało rannych. Przyczyną 41% wypadków, które spowodowali młodzi kierowcy, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, a o ich ciężkości świadczy 60% zabitych w wypadkach przez nich spowodowanych. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka. W 2020 roku wśród ogółu sprawców kierujących pojazdami najliczniejszą grupę (73,5%) stanowili kierujący samochodami osobowymi.

Podsumowanie

Nie sposób przedstawić wszystkich statystyk, dotyczą one wielu dziedzin i wskazałem te najważniejsze i mające bezpośredni wpływ na ryzyko wypadkowe. Potwierdza się teoria o większej wypadkowości młodych kierowców, oprócz braku doświadczenia wpływa na to łatwy dostęp do aut, które dysponują pokaźną mocą i jednocześnie nie są zbyt nowe. Jeśli dodamy do tego brawurę to nieszczęście gotowe. Zastanawiającą konkluzją jest to, że dobre warunki atmosferyczne usypiają naszą czujności to w tych okolicznościach powodujemy najwięcej wypadków… Duża ilość wypadków na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych nie dziwi, to tu mamy najwęższe pasy ruchu, złą nawierzchnię i wzmożony ruch (dojazdy do i z pracy). Tu też z reguły pojawia się najmniej kierowców zawodowych i z dużym doświadczeniem. Reasumując, nie ufajmy pięknej pogodzie, wzmóżmy czujność na podstawowych drogach, unikajmy piątkowego pośpiechu i nie przekraczajmy dozwolonej prędkości, odpuśćmy też brawurę. To podstawowe elementy wpływające na podniesienie bezpieczeństwa na drogach, życzę Wam wszystkich bezwypadkowych przebiegów.

 

Pozdrawiam terenowo

Seba 4×4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *